Stwórzmy Elbląskie Standardy Piesze

Najmniej chronionym użytkownikiem drogi jest pieszy czyli praktycznie każdy z nas. Dlatego też, coraz więcej europejskich miast widzi potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa oraz komfortu pieszym. Wprowadzane są nowe rozwiązania w projektowaniu infrastruktury, powstają chodniki poprzeczne, woonerfy, węzły przesiadkowe, wszystko w celu poprawy komfortu i bezpieczeństwa pieszych.

Elbląg potrzebuje przepisu na dobrze zaprojektowaną ulicę, taką, która będzie dobrze dopasowana do różnych grup nie tylko do użytkowników samochodów. Komunikacja piesza oraz rowerowa powinny być traktowane z takim samym jak nie wyższym priorytetem od komunikacji samochodowej. Nie wolno zapominać o transporcie publicznym, który powinien być dostępny i tani dla mieszkańców.

Odpowiednie zagospodarowanie ulicy może wpłynąć na zwiększone obroty znajdujących się przy niej punktów handlowych. Nieprawidłowo zaplanowana droga może z kolei obniżyć wartość ekonomiczną każdego miejsca. Warto pamiętać, że pieszy chętniej korzysta ze sklepów, które mija, niż kierujący samochodem.

Wielokrotnie elblążanie zgłaszali uwagi o zbyt małej liczbie ławek przy chodnikach, złej synchronizacji sygnalizatorów świetlnych a także likwidacji przejść dla pieszych. Często stan nawierzchni ciągów pieszych pozostawia wiele do życzenia. Dlatego też należy wprowadzać rozwiązania, które umożliwiają poruszanie się pieszym w sposób komfortowy.

Mieszkańcy korzystający z ulic najlepiej wiedzą co im przeszkadza i czego potrzebują dlatego też każdy projekt zmian powinien być z nimi konsultowany.

W coraz większej ilości polskich miast powstają standardy, których celem jest rozwijanie transportu pieszego oraz rowerowego poprzez tworzenie wysokiej jakości dróg wraz z ich otoczeniem.

W Łodzi Rada Miejska zobligowała Prezydent Zdanowską w zakresie opracowania polityki tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju ruchu pieszego.  Natomiast w Bydgoszczy Prezydent miasta wprowadził „Katalog dobrych praktyk w projektowaniu przestrzeni pieszej”. Uważam, że Elbląg musi brać dobry przykład z innych nie tylko polskich miast, aby nie pozostać w tyle.

Zwracam się z prośbą o rozpoczęcie prac nad stworzeniem „Elbląskich Standardów Pieszych”, dokumentu, który powinien powstać wspólnie z mieszkańcami, urzędnikami a także radnymi. 

Robert Turlej


zdjęcie w artykule: mdl.lublin.eu