Reaktywujmy Zespół Mobilności Aktywnej

W ubiegłym roku wiele mówiło się o niedoskonałościach nowego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Konopnickiej. Osobiście zgłosiłem wiele uwag z których część została uwzględniona. Jednak można było temu zapobiec już podczas planowania inwestycji.

Lepszym i na pewno tańszym rozwiązaniem byłoby poszerzenie ulicy Konopnickiej celem wytyczenia pasów rowerowych. Wówczas nie mielibyśmy problemów z przejazdami rowerowymi, wysokimi krawężnikami, studzienkami czy też słupami oświetleniowymi. Zastanawiające jest dlaczego projektant o tym nie pomyślał a może po prostu nie wiedział o takich rozwiązaniach stosowanych nie tylko na zachodzie ale również i w Polsce.

W tym miejscu chciałbym nawiązać do ostatniego rankingu przeprowadzonego przez magazyn „Rowertour” w którym porównano infrastrukturę rowerową miast. Przez ostatnie dwa lata wiele miast bardzo mocno inwestowało w rozwój transportu rowerowego niestety Elbląg zaliczył spadek w rankingu aż o 17 miejsc. Nasza pozycja mogłaby być wyższa gdyby nie błędy urzędnicze. Ankieta, która została wypełniona i wysłana do organizatora rankingu zawiera błędy. Nie uwzględniono wszystkich ostatnich inwestycji.

Elbląg potrzebuje kompleksowego podejścia do zmian w infrastrukturze rowerowej.

Oprócz budowy nowych dróg rowerowych należy wprowadzać udogodnienia przy korzystaniu z tych już istniejących. Przejazdy rowerowe, pasy rowerowe, śluzy, kontra ruch, sierżanty o tym obecnie się nie mówi a należy planować i wprowadzać w życie. Często są to o wiele tańsze rozwiązania niż budowa wydzielonych dróg  rowerowych. Można pokusić się również o środki zewnętrzne np. z programów transgranicznych, aby wprowadzić w Elblągu rower miejski a może pomyśleć też o rowerach cargo.

Aby to wszystko zrealizować potrzebny jest plan długofalowych działań, dlatego też wnioskuję o powołanie Zespołu Mobilności Aktywnej, którego zadaniem będzie przygotowanie propozycji kompleksowych zmian w miejskiej infrastrukturze rowerowej.

 

Robert Turlej