Nowy plac zabaw w Parku Modrzewie oficjalnie otwarty

Cieszę się, że mogłem wziąć udział w tej uroczystości ale największą satysfakcję sprawia mi to, że udało się zrealizować projekt kreatywnego placu zabaw w Modrzewiu.

Od momentu gdy zakończono prace nowe urządzenia są cały czas oblegane co świadczy o trafności tej inwestycji. Kluczem do jej sukcesu był odpowiedni dobór elementów. Chciałem, aby z placu korzystać mogli wszyscy mieszkańcy od najmłodszych po najstarszych. Postawiłem na urządzenia kreatywne (m.in. kula dźwiękowa, bongosy) a także wspomagające współpracę w grupie ( huśtawka wieloosobowa „super lina”). Nie zapomniałem o dorosłych i specjalnie dla nich pojawił się „Fit Park” z urządzeniami fitness.

Dzięki temu projektowi Park Modrzewie zaczął tętnić życiem. Jest to początek zmian, które czekają park. Na mój wniosek wpisano Modrzewie do projektu rewitalizacji parków miejskich w ramach środków unijnych na lata 2014-2020. Pozostaje nam tylko poczekać na pozyskanie środków pozabudżetowych i rozpoczęcie prac.

Robert Turlej