"Krasnal" z dużym problemem

W nawiązaniu do mojej interpelacji z ubiegłego roku ponowiłem swoją prośbę o wyznaczenie miejsc postojowych dla osób korzystających z usług Centrum Rehabilitacji „Krasnal”.  W otrzymanej odpowiedzi stwierdzono, że w obrębie Centrum znajduje się dostateczna ilość miejsc postojowych w strefie płatnej oraz bezpłatnej. Zgadza się ale z jednym istotnym zastrzeżeniem. Miejsca postojowe znajdujące się w bliskiej odległości od Centrum „Krasnal” są od wczesnych godzin porannych zajmowane przez pracowników okolicznych firm.

         Dzieci korzystające z usług rehabilitacyjnych w większości przypadków posiadają bezradność ruchową, dlatego też ich rodzice powinni mieć możliwość parkowania w bliskiej odległości od wejścia. Wielu z nich nie ma orzeczonego stopnia niepełnosprawności dlatego też, nie mogą korzystać z miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

         Panie Prezydencie zwracam się z prośbą, aby osobiście spotkał się Pan z pracownikami oraz rodzicami dzieci korzystających z usług „Krasnala”. Problem istnieje i nadal nie został rozwiązany. Proszę również, aby Pana służby przygotowały propozycje w jaki sposób można by wydzielić miejsca postojowe tylko dla osób korzystających z usług Centrum Rehabilitacji.