Interpelacje

Interpelacje i wnioski złożone w latach 2010-2016

Data

Treść interpelacji

2016-12-29

107. Skorzystanie z projektu "Naukobus"

2016-11-23

106. Ustawienie podpórek dla rowerzystów przy skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną

2016-11-23

105. Powołanie zespołu Aktywności Mobilnej celem opracowania zmian w infrastrukturze rowerowej

2016-11-23

104. Powstanie "Mini ronda" na ul. Rechniewskiego

2016-11-09

103. Fragmenty Muru Berlińskiego atrakcją turystyczną Elbląga

2016-10-27

102. Niesłuszne rozstrzygnięcie realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego

2016-09-17

101. Miejsca postojowe przy Centrum Rehabilitacji "Krasnal"

2016-06-23

100. Wyjaśnienie sytuacji pobicia na kolonii wychowanka Domu Dziecka

2016-04-21

99. Stworzenie "Elbląskich Standardów Pieszych"

2016-03-17

98. Propozycje zmian do Budżetu Obywatelskiego na rok 2017

2016-03-17

97. Budowa pełnometrażowego boiska piłkarskiego ze sztuczną murawą

2016-02-25

96. Zmiana nazwy Skweru im. Janka Krasickiego

2016-02-18

95. Zwiększenie dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej

2016-02-17

94. Miejsca postojowe przy Centrum Rehabilitacji "Krasnal"

2016-02-11

93. Uwzględnienie ZKS Olimpia Elbląg w promocji kampanii „Milion dla Elbląga”

2015-12-30

92. Ograniczenie negatywnych skutków rządowej reformy oświatowej

2015-12-30

91. Przeprowadzenie Reformy Komunikacji Miejskiej w Elblągu

2015-11-26

90. Kampania "Biała Wstążka"

2015-11-26

89. Niedostateczna ilość wolnych miejsc w przedszkolach w roku 2016

2015-11-26

88. Wydzielenie miejsc postojowych dla osób korzystających z Centrum Rehabilitacji „Krasnal”

2015-11-17

87. Słabo oświetlone przejścia dla pieszych

2015-09-24

86. Wymalowanie na jezdni dużych piktogramów "UWAGA DZIECI" (przy szkołach)

2015-09-24

85. Wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na ul. Krakusa

2015-09-24

84. Modernizacja stadionu przy Agrykola 8 – ustalenie harmonogramu działań

2015-09-09

83. Organizacja Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu

2015-07-02

82. Obecność Urzędu Miejskiego w Elblągu na platformie CivilHub.org

2015-06-25

81. Wydzielenie prawoskrętu z al. Piłsudskiego w ul. płk. Dąbka

2015-06-25

80. Naprawa chodnika przy al. Odrodzenia

2015-06-25

79. Stworzenie przejazdów rowerowych przez ul. płk. Dąbka

2015-05-28

78. Modernizacja stadionu przy Agrykola 8

2015-05-28

77. Promocja Elbląga oraz kampania „Obudź wrażliwość”

2015-03-26

76. Uporządkowanie terenu pomiędzy odnogą rzeki Elbląg a ul. Grochowską

2015-03-04

75. Reorganizacja ilości oddziałów przedszkolnych

2015-02-19

74. Tragiczny stan budynku przy ul. Grobla Św. Jerzego 17

2015-02-19

73. Organizacja ruchu w obrębie CH Ogrody

2015-01-29

72. Stworzenie planu i przebudowa układu drogowego (Okrzei, Rechniewskiego, Daszyńskiego…)

2015-01-29

71. Zmiana godzin dyżurów radnych RM

2015-01-29

70. Automatyczne nagrywanie obrad Sesji RM z publikacją w Internecie

2014-09-30

69. Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Brzeską na wysokości ul. Rypińskiej

2014-09-30

68. Opóźnienia w płatności faktur za roboty przy drodze 503

2014-09-30

67. Rozwój turystyki medycznej w Elblągu

2014-09-30

66. Naprawa schodów prowadzących do nieruchomości przy ul. Szarych Szeregów 33

2014-09-30

65. Zarezerwowanie środków w budżecie na rok 2015 w celu rozbudowy miasteczka rowerowego

2014-08-08

64. Przetarg na odnowę chodnika od ul. Mazurskiej do ul. płk. Dąbka

2014-06-26

63. Zwiększenie bezpieczeństwa przy Szkole Podstawowej nr 18

2014-06-26

62. Ustawienie tzw. „liczników czasu” przy skrzyżowaniach

2014-04-24

61. Stworzenie planu przebudowy układu drogowego (Okrzei, Rechniewskiego, Daszyńskiego…)

2014-04-24

60. Uruchomienie tramwajowej historycznej linii turystycznej

2014-04-24

59. Zabezpieczenie dojazdów jednostek ratunkowych do budynków w obrębie inwestycji przebudowy drogi 503

2014-03-06

58. Promocja Kampanii „Milion dla Elbląga”

2014-02-20

57a. W sprawie regulaminu Budżetu Obywatelskiego na 2015 r. i zmian w regulaminie programu „Przyjazne Przestrzenie – Moje Podwórko”

2014-02-20

57. Dopilnowanie odtworzenia zniszczonego górnego odcinka ul. Chrobrego

2014-02-20

56. Stworzenie miejsc postojowych podczas remontu ul. Węgrowskiej

2014-02-11

55. Utwardzenie terenu pomiędzy Browarną 38 a budynkiem Vectry

2014-01-20

54. Komunikacja miejska do Lasu Komunalnego Bażantarnia (Góra Chrobrego)

2014-01-13

53. Zmiana nazwy Skweru Janka Krasickiego na Żołnierzy Wyklętych

2013-12-30

52. Doświetlenie przejść dla pieszych

2013-12-16

51. Utwardzenie terenu przy ul. Browarnej 38

2013-12-04

50. Niebezpieczne wykonanie dróg rowerowych wzdłuż drogi 504

2013-11-14

47. Zabezpieczenie tzw. „dzikiego przejazdu” od ul. Browarnej do ul. Rechniewskiego

2013-11-14

46. Uszczelnienie systemu kontroli biletów w komunikacji miejskiej (dla aplikacji MOBILET)

2013-09-26

45.Realizacja kampanii społecznej "Obudź wrażliwość" etap II

2013-09-26

44. Zabezpieczenie 10 mln zł w budżecie na rok 2014 na budowę trybuny wraz z budynkiem klubowym na stadionie przy ul. Agrykola 8

2013-09-10

43. Zwiększenie finansowania elbląskich przedszkoli celem dofinansowania organizacji zajęć dodatkowych

2013-08-29

42. Niedrożna kanalizacja przyczyną zalewania ul. Rechniewskiego

2013-08-19

41. Odnowa nawierzchni ul. Obrońców Pokoju i chodnika przy ul. Robotniczej

2013-07-25

40.

2013-07-25

39. Powołanie komisji w celu analizy aktów prawnych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Elbląg

2013-07-25

38. Przyspieszenie budowy nowego stadionu

2013-07-25

37. "Ożywienie” terenu Starego Miasta

2013-02-19

35. Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Sienkiewicza na wysokości IV LO

2013-03-11

36. Stworzenie zjazdu dla wózków przy wejściu na teren Parku Modrzewie przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej

2013-02-19

35. Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Sienkiewicza na wysokości IV LO

2013-02-04

34. Wydłużenie pasa lewoskrętu na skrzyżowaniu ul. Płk, St. Dąbka - Piłsudskiego

2012-12-28

33. Przeprowadzenie kampanii społecznej mającej na celu uwrażliwienie społeczeństwa na niedogodności z jakimi spotykają się kobiety w ciąży

2012-10-23

32. Umożliwienie przewozu rowerów w środkach komunikacji miejskiej

2012-10-23

31. Doświetlenie przejść dla pieszych wzdłuż Al. Odrodzenia

2012-10-08

30. Przeznaczenie środków w budżecie na rok 2013 r. na nowe place zabaw przy przedszkolach

2012-09-18

29. Uspokojenie ruchu na ul. Chrobrego

2012-09-18

28. Stworzenie programu „Elbląskie Zielone Podwórka”

2012-05-29

27. Utrzymanie czystości na terenach miejskich

2012-04-24

26. Rewitalizacja Parku Modrzewie

2012-04-24

25. Przystąpienie do programu Biały Orlik 2012

2012-03-26

24. Remont chodnika przy ul. Okrzei

2012-03-26

23. Ustawienie nowych słupków odgrodzeniowych w ciągu Al. Odrodzenia

2012-02-14

22. Stworzenie potrawy regionalnej

2012-02-14

21. Zamontowanie tzw ”liczników czasu”

2011-11-24

20. Niejasne oznaczenia w Strefie Płatnego Parkowania

2011-11-17

19. W sprawie przecinki drzew w Parku Modrzewie w sąsiedztwie zabytkowej wieży widokowe

2011-11-17

18. W sprawie zmian w rozkładzie jazdy linii nocnej nr 100

2011-11-17

17. W sprawie wznowienia komunikacji autobusowej na linii nr 8 w niedzielę

2011-11-16

16. W sprawie wycięcia brzozy rosnącej na posesji przy ul. Płockiej 11

2011-10-27

15. W sprawie ustawienia wiaty przystankowej

2011-10-27

14. W sprawie wzbogacenia o dodatkowe informacje rond „miast partnerskich”

2011-10-27

13. W sprawie usprawnień w transporcie miejskim

2011-09-02

11. Niekorzystny wpływ Zakładu Utylizacji Odpadów na komfort życia mieszkańców dzielnicy Rubno

2011-09-02

10. Dotyczy zakupu stojaków rowerowych dla elbląskich szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych

2011-05-26

9. Dotyczy zaniechania likwidacji piaskownicy w Parku Modrzewie

2011-05-26

8a. Dotyczy zmniejszenia ruchu pojazdów ciężarowych po ulicy Szarych Szeregów

2011-04-26

8. Dotyczy zwiększenia ilości koszy na psie odchody

2011-04-05

7. Dotyczy częściowej zmiany organizacji ruchu na ul. W. Zajchowskiego

2011-03-24

6. Pozimowe oczyszczanie drogi rowerowej przy ul. Robotniczej – odcinek od ul. Okrzei do ul. Pionierskiej

2011-03-24

5. Błędy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Strategii Promocji Miasta

2011-03-17

4. Dotyczy potrzeby zmiany nawierzchni ścieżek rowerowych i budowy parkingów rowerowych w naszym mieście

2011-03-04

3. Ustawienie "brązowych" tablic wjazdowych

2011-02-25

2. Oświetlenie przy ul. Topolowej

2010-12-29

1. Otwarcie filii biblioteki miejskiej przy ul. Podgórnej w Elblągu