Bezpieczny Pieszy

Bezpieczeństwo mieszkańców, a przede wszystkim dzieci to podstawa, dlatego też Elbląg musi wzorem krajów skandynawskich wprowadzić  program „Wizja Zero”. Zrobię wszystko, aby już nikt nie zginął na przejściu dla pieszych. Wiem co należy zrobić. 

{{facebook-like-button}}