Aktywnie w Parku Modrzewie

Park Modrzewie nadal będzie tętnił życiem. Oprócz wakacyjnych Sjest zorganizuję cykl bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych . Zrobię wszystko, aby obecny plac zabaw a także strefa fitness zostały rozbudowane.

{{facebook-like-button}}