Aktualności

Usuńmy zagrożenie zanim dojdzie do tragedii

Podczas czerwcowej Sesji Rady Miejskiej członkowie Komisji Spraw Społecznych i Samorządowych zwrócili się z wnioskiem o dokonanie przeglądu wszystkich skrzyżowań, przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych pod kątem dostatecznej widoczności. 

Reaktywujmy Zespół Mobilności Aktywnej

W ubiegłym roku wiele mówiło się o niedoskonałościach nowego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Konopnickiej. Osobiście zgłosiłem wiele uwag z których część została uwzględniona. Jednak można było temu zapobiec już podczas planowania inwestycji. Lepszym i na pewno tańszym rozwiązaniem byłoby poszerzenie ulicy Konopnickiej celem wytyczenia pasów rowerowych. Wówczas nie mielibyśmy problemów z przejazdami rowerowymi, wysokimi krawężnikami, studzienkami czy też słupami oświetleniowymi. Zastanawiające jest dlaczego projektant o tym nie pomyślał a może po prostu nie wiedział o takich rozwiązaniach stosowanych 

Czego nie wiesz o „cichym zabójcy”?

Ponad 700 tysięcy Polaków zakażonych jest wirusem HCV (zwany „cichym zabójcą”), przy czym zdiagnozowanych zostało tylko ok. 20 tys. Oznacza to, że ok. 95% nosicieli nie jest świadomych, że jest chorych i może zarażać innych. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że miałeś kontakt z osobą zakażoną HCV i o tym nie wiedziałeś.   Wirus HCV odpowiedzialny za wirusowe zapalenie wątroby typu C przenosi się głównie przez krew. Nie można zarazić się przez pocałunek czy przytulenie zakażonej 

Prosty i szybki sposób na poprawę bezpieczeństwa

Ronda odgrywają bardzo istotna rolę w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ze względu na efektywność zasadne jest ich stosowanie szczególnie na skrzyżowaniach gdzie dochodzi do wszelkiego rodzaju wymuszeń. Koszt budowy normalnej wielkości ronda jest spory więc warto zastanowić się nad tańszymi jego wersjami, które z powodzeniem stosowane są na zachodzie ale także powoli w Polsce. Pierwsze mini rondo w Elblągu „Mini ronda” można stosować na wielu skrzyżowaniach a ich koszt jest niewielki. Proponuję wyznaczenie pierwszego takiego ronda w naszym mieście na 

Stwórzmy Elbląskie Standardy Piesze

Najmniej chronionym użytkownikiem drogi jest pieszy czyli praktycznie każdy z nas. Dlatego też, coraz więcej europejskich miast widzi potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa oraz komfortu pieszym. Wprowadzane są nowe rozwiązania w projektowaniu infrastruktury, powstają chodniki poprzeczne, woonerfy, węzły przesiadkowe, wszystko w celu poprawy komfortu i bezpieczeństwa pieszych. 

"Krasnal" z dużym problemem

W nawiązaniu do mojej interpelacji z ubiegłego roku ponowiłem swoją prośbę o wyznaczenie miejsc postojowych dla osób korzystających z usług Centrum Rehabilitacji „Krasnal”.  W otrzymanej odpowiedzi stwierdzono, że w obrębie Centrum znajduje się dostateczna ilość miejsc postojowych w strefie płatnej oraz bezpłatnej. Zgadza się ale z jednym istotnym zastrzeżeniem. Miejsca postojowe znajdujące się w bliskiej odległości od Centrum „Krasnal” są od wczesnych godzin porannych zajmowane przez pracowników okolicznych firm.          Dzieci korzystające z usług rehabilitacyjnych w większości przypadków posiadają bezradność 

132 tysiące złotych dla WTZ pod jednym warunkiem

Elbląskie Warsztaty Terapii Zajęciowej mogą otrzymać dodatkowe 132 tysiące złotych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, warunkiem jest jednak zwiększenie dotacji miasta w kwocie niespełna 15 tysięcy złotych! Poniżej treść wniosku, który złożyła Komisja Spraw Społecznych i Samorządowych. Członkowie Komisji Spraw Społecznych i Samorządowych zostali poinformowani przez przedstawicieli elbląskich Warsztatów Terapii Zajęciowej o zmianie wysokości dofinansowania ich działalności z dniem 1 stycznia 2016 roku. W wyniku zmiany rozporządzenia w sprawie przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

500+: Czy Elbląg da radę?

Co raz mniej czasu do 1 kwietnia, kiedy to rozpocznie się realizacja programu „Rodzina 500+”. Składanie wniosków powinno być proste a wypłata świadczeń odbywać się sprawnie i możliwie szybko. Dlatego też warto rozważyć stworzenie dzielnicowych punktów  w których mieszkańcy mogliby otrzymać potrzebne informacje i składać wnioski. Zainteresowanie mieszkańców programem „Rodzina 500+” jest duże więc można być pewnym, że w pierwszych miesiącach  złożonych zostanie najwięcej wniosków. Czy Elbląg da radę?   Terminowa wypłata świadczeń zależeć będzie od przeprowadzenia sprawnego 

Włączam się w kampanię "Biała Wstążka"

25 listopada rozpoczęła się największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Jest ona prowadzona w ponad 55 krajach. Kampania „Biała Wstążka” została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana. Ma na celu prowadzenia dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspierania działań na rzecz jej przeciwdziałania.  Akcja trwa przez 16 dni i zakończy się 10 grudnia podczas Międzynarodowego Dnia Praw człowieka.  W wielu miastach Kampania „Biała Wstążka” jest bardzo mocno nagłaśniana 

Bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze

Okolice szkół to miejsca, w których należy szczególnie dbać o bezpieczeństwo dzieci. Często znajdujące się w pobliżu szkół ulice są bardzo ruchliwe, dlatego też bardzo istotne jest oznakowanie pionowe, a także poziome. W celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci w obrębie szkół proponuję wzmocnienie istniejącego oznakowania pionowego poprzez zastosowanie odpowiednich symboli na nawierzchni jezdni. Umieszczenie poziomego symbolu znaku A-17 "uwaga dzieci", a także prostego dużego napisu "SZKOŁA". Takie oznakowanie skutecznie wpłynie na zwiększenie czujności i redukcji prędkości przez kierowców. Środki na powyższe 


< Następne | Poprzednie >